Change of Command at Forward Presence Battle Group in JNTC Cincu

 

 

June 18th 2022

🇬🇧 NATO Battle Group Romania, FPBG, has a new commander. After almost four months, Colonel Vincent MINGUET, commander of French Spearhead Battalion, part of NATO Response Force, transformed into NATO Battle Group Romania, handed over the command to Colonel Christophe DEGAND.
For his remarkable contribution to increase the cooperation between French and Romanian Army, Major General Iulian Berdilă, Chief of Romanian Land Forces Staff, awarded Colonel Minguet with the Land Forces Emblem of Honor.
“I congratulated all soldiers from TASK FORCE TIGER for their urgent deployment in Romania, just 4 days after Ukraine invasion”, said Colonel Minguet. “If I have to go to war tomorrow, I will leave confident in my soldiers, French Alpine troops and our allies. I thank you all. I would like to thank also Major General Dan, the first officer I had seen when I landed in Romania. I discovered a close friend country, respecting freedom and the same values as us”, emphasized outgoing BGFP COM. “Live free or die! This is our motto, which I am handing over to the new commander. Our destinies bring us together again. We met in Afghanistan, where my unit had replaced his unit. Now is vice versa. Good luck, my friend”, said Colonel Minguet.
Colonel Christophe Degand, Commander of 8th Marine Infantry Paratroopers Regiment, expressed his admiration for the French Alpine troops. “We are proud to serve here and fulfil France commitment to NATO. We are the highest readiness brigades from the French Armed Forces”.
“This ceremony shows the multinational spirit. I congratulate French, Belgian and US soldiers for their devotion and professionalism”, said Brigadier General Dorin Toma, Commander of Headquarters Multinational Division South-East.
🇷🇴 Ceremonia de schimbare a comenzii Grupului de luptă NATO în România, de la BGFP TIGER la BGFP CHIMERE, a avut loc la Centrul Național de Instruire Întrunită „GETICA” din Cincu. Colonelul francez Vincent Minguet, comandantul Batalionului 27 Vânători de Munte, a predat comanda colonelului Chistophe Degand, comandantul Regimentului 8 Parașutiști de Infanterie Marină.
Pentru contribuția sa deosebită la consolidarea cooperării dintre Armata franceză și cea română, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă i-a acordat colonelului Minguet „Emblema de Onoare a Forțelor Terestre Române”.
“Îi felicit pe toți militarii din TASK FORCE TIGER pentru dislocarea lor urgentă în România, la patru zile de la invazia Ucrainei”, a spus colonelul Minguet. “Dacă mâine va trebui să plec la război, voi merge încrezător în Vânătorii mei de Munte și în aliații noștri. Vă mulțumesc tuturor! Aș dori să îi mulțumesc și generalului-maior Dan, primul ofițer pe care l-am văzut când am aterizat în România. Am descoperit o țară prietenă, care respectă libertatea și aceleași valori ca noi”, a subliniat colonelul Minguet. “Trăiește liber sau mori!” este deviza noastră, pe care o predau noului comandant. Destinele noastre se împletesc din nou. Ne-am întâlnit și în Afganistan, unde unitatea mea a preluat ștafeta de la unitatea lui. Acum este invers. Mult noroc, prietene!”
Colonelul Christophe Degand, comandantul Regimentului 8 Parașutiști de Infanterie Marină, și-a exprimat admirația pentru camarazii săi vânători de munte. “Sunt mândru că facem parte împreună din această misiune și că îndeplinim angajamentul luat de Franța față de NATO. Suntem brigăzile cu cea mai mare viteză de reacție din armata franceză”.
La rândul său, comandantul Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est, general de brigadă Dorin Toma, i-a felicitat pe toți militarii NATO din Grupul de Luptă din România pentru devotament și profesionalism și a subliniat că această ceremonie a demonstrat spiritul multinațional.